Επίσκεψη στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Λυκόβρυσης – Πεύκης

25 Απριλίου 2023

Το ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρήκοων Λυκόβρυσης – Πεύκης προσφέρει καθοριστικά και θα πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο.

Στη συνάντηση μας με τον διευθυντή του σχολείου Θεόδωρο Ρίκκου, μιλήσαμε για το έργο που παράγεται και τις επιτυχίες που σημειώνονται αλλά επίσης καταγράψαμε τα σημαντικότερα προβλήματα που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης:

Η ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού κρίνεται ως κρίσιμη και απολύτως απαραίτητη, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των δικτύων. Ιδανικά επίσης το σχολείο θα ήθελε να λειτουργεί σε αυτόνομο χώρο -καθώς αυτή τη στιγμή συστεγάζονται.

Τα παραπάνω προφανώς απαιτούν σημαντική χρηματοδότηση και προγραμματισμό με την εμπλοκή των συναρμόδιων υπουργείων και σίγουρα η υφιστάμενη μέθοδος υπολογισμού των χρηματοδοτήσεων δε τους βοηθά αφού γίνεται με βάση τον αριθμό μαθητών (τα σχολεία έχουν μόλις 35 μαθητές).

Το σχολείο χρειάζεται μια πολυεπίπεδη παρέμβαση με σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Ιδιωτικές χορηγίες θα μπορούσαν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες και να βελτιώσουν άμεσα την ποιότητα της σχολικής εμπειρίας των μαθητών.

Τέλος ο δήμος μπορεί να σχεδιάσει ευρωπαϊκά προγράμματα που θα περιλαμβάνουν ανταλλαγές, δραστηριότητες κ πιθανά εξοπλισμό για να στηρίξει περαιτέρω την σημαντική προσπάθεια που γίνεται ως σήμερα από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.