Επίσκεψη στο 4ο δημοτικό σχολείο Πεύκης

12 Μαΐου 2023

Τα δημοτικά σχολεία -πέρα από τις γνώσεις- θέτουν τις βάσεις για την ομαλή και επιτυχημένη ένταξη των παιδιών στην κοινωνία, και τα προετοιμάζουν να γίνουν σωστοί και ενεργοί πολίτες.

Το περιβάλλον στο οποίο διεξάγεται αυτή η μαθητική διαδικασία είναι εξίσου κρίσιμο και σημαντικό στη διαμόρφωση της αντίληψής τους για το δημόσιο χώρο, τις λειτουργίες του και τον τρόπο χρήσης του.

Σε αυτό το πλαίσιο επισκεφτήκαμε το 4ο δημοτικό σχολείο Πεύκης, καθώς ο δήμος έχει αρμοδιότητα για τις σχολικές υλικοτεχνικές υποδομές. Με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων συζητήσαμε ευρύτερα θέματα λειτουργίας του σχολείου και πώς αυτή μπορεί να συνδεθεί ακόμα πιο ουσιαστικά με το δήμο και την τοπική κοινωνία και σημειώσαμε τις ανάγκες του ιδιαίτερα σε θέματα εξοπλισμού και ανακαίνισης ορισμένων χώρων, όπως για παράδειγμα της αίθουσας εκδηλώσεων.

Συμφωνήσαμε ακόμα ότι μπορεί να ενισχυθεί περισσότερο η συνεργασία με την πρωτοβάθμια επιτροπή παιδείας και ευρύτερα τον Δήμο αλλά και να διευκολυνθούν ομάδες μαθητών, σύλλογοι και τοπικοί φορείς που ζητούν παραχώρηση χώρων σε ώρες εκτός λειτουργίας του σχολείου.

Θα ακολουθήσουν επισκέψεις και στα υπόλοιπα σχολικά συγκροτήματα του δήμου μας ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλες τις σχολικές μας κοινότητες να παρουσιάσουν το έργο τους, να καταγράψουν τα προβλήματα και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους.