Το Ηλιακό χωριό μπορεί να έχει καλύτερο μέλλον

8 Μαΐου 2023

Μια σημαντική επίσκεψη για το συνδυασμό μας στο Ηλιακό χωριό της Πεύκης, το οποίο αντί να αποτελεί καλή πρακτική -καθώς προέβλεψε πολύ νωρίς τις ανάγκες αλλαγής ενεργειακών πηγών- έχει καταστεί για πολλούς λόγους ένα οικισμός με πολύ σοβαρά προβλήματα, σχεδόν από την αρχή της λειτουργίας του.

Οι κάτοικοι που μας υποδέχτηκαν επισήμαναν μια σειρά από ζητήματα που αφορούν κυρίως την -δύσκολη- καθημερινότητά τους. Τα συγκεντρώσαμε γύρω από τρεις άξονες:

Καθαριότητα -στους δρόμους εντός και πέριξ του χωριού. Πλύσιμο κάδων, έγκαιρη αποκομιδή κλαδιών, απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων κρίνονται απαραίτητα τόσο για λόγους αισθητικής όσο και -κυρίως- για λόγους υγιεινής.

Ασφάλεια και προσβασιμότητα – με βελτίωση του δημοτικού φωτισμού στην περιοχή, πυρασφάλεια, διατήρηση της προσπελασιμότητας των δρόμων όταν χιονίζει, αλλά και βελτίωση της μελέτης προσβασιμότητας του σχολείου και ενίσχυση των δημοτικών συγκοινωνιών.

Υποδομές – το χωριό χρήζει ουσιαστικής αναβάθμισης των κοινόχρηστων κτιριακών του υποδομών, του περιβάλλοντος χώρου και γενικότερα ανάπλασης και εκσυγχρονισμού με βάση τα νέα τεχνολογικά και ενεργειακά δεδομένα.

Μπορούν να προγραμματιστούν ενέργειες σε όλα τα επίπεδα (καθαριότητα, προσβασιμότητα, ασφάλεια, αναβάθμιση υποδομών, αξιοποίηση περιβάλλοντος χώρου, νέες χρήσεις) αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς, εθνικούς και άλλους πόρους, πάντα σε διαβούλευση με τους κατοίκους που ζουν καθημερινά τα προβλήματα και διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον.