Πώς μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα στα παιδιά μας

13 Ιουνίου 2023

Τι αποκόμισα από τις εξαιρετικές παιδικές εκδηλώσεις που παρακολούθησα για το τέλος της σχολικής χρονιάς: Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και ανάγκη να προσφέρουμε οργανωμένες δραστηριότητες ως δήμος σε όλες τις ηλικίες, αλλά ιδιαίτερα στα παιδιά. Γίνονται πολλά, μπορούν να γίνουν περισσότερα, αν εξασφαλίσουμε κατάλληλες χρηματοδοτήσεις όχι μόνο από το ΕΣΠΑ, αλλά και από ευρωπαϊκά προγράμματα που θα προσφέρουν συνεργασίες, ανταλλαγές, δυνατότητα αγοράς νέου εξοπλισμού.

Πρέπει να επενδύσουμε συστηματικά και επαγγελματικά στον εθελοντισμό. Εθελοντισμός συνεπάγεται ιδιωτική πρωτοβουλία (χορηγίες), ενεργό συμμετοχή των πολιτών (προσφορά έργου) και οργάνωση καθώς και δημιουργία υποδομών από το δήμο. Μακροχρόνιος προγραμματισμός που θα αξιοποιεί τη διάθεση των κατοίκων και θα την αναδεικνύει, επιστρέφοντας τελικά τα οφέλη αυτής της προσφοράς στους ίδιους και τους συμπολίτες τους.

Είναι αυτονόητο ότι ο δήμος οφείλει να στηρίξει με κάθε τρόπο τα σχολεία μας. Και να κάνει το βήμα παραπάνω, να πάει πέρα από τις αυστηρά προβλεπόμενες ευθύνες του, να αξιοποιήσει ευκαιρίες, να συνεργαστεί με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και να προσφέρει συμπληρωματικές δράσεις ποιότητας που θα ανοίξουν περαιτέρω τους ορίζοντες των παιδιών μας. Χρειαζόμαστε υποδομές, χρειαζόμαστε εξίσου ευκαιρίες, συνεργασίες με άλλους δήμους, πόλεις, χώρες, οργανισμούς χρειαζόμαστε και θέλουμε να κοιτάξουμε το μέλλον ΜΑΖΙ.

Γρηγόρης Λέων